• 2rism.ro
  • Google
  • Yahoo

Oferte Cazare Romania


Campina MTB

 

 

Golesti

golestiJude?ul Arge? - sat al comunei suburbane ?tef?ne?ti, centru de interes turistic.

In aceast? localitate, aflat? la contactul Piemontului Cnde?ti cu campia, se afl? un important complex muzeistic avnd ca nucleu conacul Gole?ti lor, construit de me?terul Stoica pentru marele vistier Stroe Leurdeanu (1640 1642). Ulterior el a trecut n proprietatea familiei Golescu, care avea s? joace un rol de frunte

n via?a politic? ?i cultural? a ??rii Romne?ti, cu deosebire n secolul al XlX-lea. Conacul a fost ref?cut ?i m?rit ntre 1784 ?i 1807, iar n anii 1942-1943 ?i 1960-1961 a cunoscut atente restaur?ri. nconjurat? de ziduri puternice cu turnuri rotunde de col? ?i un foi?or de poart? (unde a locuit Tudor Vladimirescu ntre 18 21 mai 1821), cl?direa conacului p?streaz? pivni?ele boltite specifice arhitecturii din vremea lui Matei Basarab. In interiorul incintei exist? ?i o construc?ie mai modest?, n care Dinicu Golescu a deschis (n 1826) ?coala slobod? s?teasc?". Ast?zi func?ioneaz? aici sec?ia pedagogic? a complexului muzeistic, unde snt prezentate manuale folosite de primele ?coli n limba romn? de pe cuprinsul ??rii Romne?ti, precum ?i edi?ii princeps din scrierile lui Dinicu ?i lordache Golescu ?i ale lui Florian Aaron. Tot n perimetrul conacului se p?streaz? ?i o baie turceasc?. In cl?direa principal? a conacului s-au amenajat: Sec?ia memorial? care expune mobilier de epoc?, obiecte personale, tablouri nf??i?nd pe membrii familiei Golescu, printre care lordache (c. 1768 1848), c?rturar, sprijinitor al nv???mntului n limba romn?; Dinicu (1777-1830), c?rturar iluminist, unul din fondatorii Societ??ii literare romne (1827); cei patru fii ai acestuia, participan?i activi la revolu?ia din 1848 ?i sus?in?tori ai Unirii Principatelor. Sec?ia 1821-1848, cu documente referitoare la mi?carea revolu?ionar? organizat? ?i condus? de Tudor Vladimirescu, la revolu?ia din 1848. Sec?ia de etnografie ?i art? popular?, prezentnd interioare ??r?ne?ti din zonele etnografice Arge?, Muscel, Dr?g?ne?ti ?i Vlcea (obiecte de uz casnic, textile, cus?turi, ceramic?, piese din lemn, broderie pe piele ?.a.).

Muzeul viticulturii ?i pomiculturii, organizat pe un teren de peste 12 ha, reune?te gospod?rii din zone viticole ?i pomicole din ntreaga ?ar?: locuin?a construit? complet din lemn (secolul al XVIII-lca), adus? din B?le?ti (Gorj) ?i avnd un balcon cu stlpi sculpta?i; povarn? adus? din Chiojd (Buz?u), mpreun? cu o cas? (de la nceputul secolului al XlX-lea) ce a apar?inut str?mo?ilor istoricului C. C. Giurescu; povarn? din Huluba (Arge?); jignita din Ceauru (Gorj) etc.

Peste drum de conacul Gole?tilor se nal?? biserica Sf. Treime (1646), ctitoria lui Stroe Leurdeanu. cu plan dreptunghiular ?i ancadramente de piatr? sculptat? cu motive orientale. In interior, piese valoroase: catapeteasma, u?ile mp?r?te?ti, jil?ul arhieresc, toate din lemn sculptat n stil brncovenesc, apoi icoane pe lemn din secolele XVII XVIII ?i mormintele unor membri ai familiei Golescu (lordache, Dinicu. ?tefan, Nicolae, Radu).

Acces:

pe C.F.

a. ntre Pite?ti (8 km) ?i Bucure?ti (100 km);

b. la 55 km de Cmpulung;

pe ?osea

de ia Pite?ti, 9 km pe DN 7, apoi km pe DL la dreapta.

Imprejurimi:

-Caline?ti (10 km pe DN 7 spre E), zon? pomiviticol?; baz? turistic? B.T.T.; popas turistic.

-Topoloveni (13 km pe DN 7 spre E), mic ora? pe valea Crcinovului; a?ezare veche (atestat? n 1421); centru de artizanat (covoare, ceramic?, ii); manifest?ri folclorice (mai ?i septembrie).

-Valea Mare-Podgoria (6 km pe DN 7 spre V), sat. Casa memorial? Liviu Rebreanu (1885-1944); aici s-a stins din via??, n septembrie 1944, marele romancier. Se p?streaz? mobilier, obiecte personale, manuscrise ?i edi?ii din opera sa. Vestigiile unei case din secolul al XVII-lea care a apar?inut lui Constantin Brncoveanu. Centru viticol important.

 

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

reclamataaici

2rism.ro - Retea de promovare turistica este Marca Inregistrata.

2rism.ro este inregistrat la Autoritatea Nationala pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal sub nr. 19977.
Detalii aici.

Utilizarea acestui site implica respectarea unor termeni si conditii.

Copyright © 2017. Oferte cazare, Retea de promovare turistica.